Project: “Together We Make The Difference”

Aangezien alle muzikale bijeenkomsten voorlopig zijn opgeschort bij Tata Steel Orkest, maar we toch ook niet helemaal stil wilden gaan zitten de komende maanden, hebben de 4 dirigenten (Erik, André, Thomas en Marije) samen met Rens en Bianca het project “Together We Make The Difference” opgezet.

Met de muzikanten van alle formaties van Tata Steel Orkest gaan we een muziekstuk op afstand opnemen met beeld en geluid. Al deze losse opnames worden tot een geheel afgemonteerd zodat we in deze tijd toch nog met zijn allen samen, een bijzonder muzikaal product kunnen neerzetten. Bovendien willen we daarmee ook onze betrokkenheid tonen met Tata Steel en de omgeving IJmond.