Instrumenten en verzekering

Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen instrumenten door Tata Steel Orkest aan de leden in bruikleen gegeven worden. Hierbij is de gebruiker verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Voor groot onderhoud en reparaties dient u zich te wenden tot het bestuurslid wat belast is met het instrumentarium. Indien gewenst kunnen privé instrumenten, voor zover deze gebruikt worden ten behoeve van de vereniging, worden opgenomen in de instrumentenverzekering van Tata Steel Orkest.

Lesgeldvergoeding

Tata Steel Orkest kent een vergoedingsregeling voor diegenen die in opleiding zijn voor een muziekdiploma. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het diploma waarvoor men in opleiding is. Voor de meest recente informatie kunt u contact opnemen met het bestuurslid belast met opleidingen.