Lid worden

Als u lid wilt worden kunt u zich aanmelden bij de coördinator van de desbetreffende formatie of via de secretaris van Tata Steel Orkest. Om lid te worden hoeft u niet bij het bedrijf Tata Steel te werken of familie te hebben die bij Tata Steel werkt.

In principe beslist het bestuur of iemand lid kan worden, wat de mogelijkheden zijn voor het volgen van een muziekopleiding en/of het aspirant-lid deel uit kan gaan maken van een bepaalde formatie, dit laatste in overleg met de dirigent van de betreffende formatie. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende richtlijnen:

  • Alle leerlingen van Tata Steel Orkest kunnen lid worden van het Leerlingenorkest.
  • Men kan lid worden van het Tata Steel Opleidingsorkest als er plaats is in de formatie, dit ter beoordeling aan de dirigent. In principe is het bezit van muziekdiploma A, of vergelijkbare ervaring gewenst.
  • Men kan lid worden van het Symfonisch Blaasorkest als er plaats is in de formatie, dit ter beoordeling aan de dirigent. In principe is het bezit van muziekdiploma C voor fluit, fagot en hobo of muziekdiploma B voor de overige instrumenten dan wel vergelijkbare ervaring gewenst.

Zie voor een eerste indicatie of er plaats is in de verschillende formaties ook de tab Vacatures.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt vanaf 1 september 2017 voor leden t/m 16 jaar € 12,00 per maand en voor leden van 17 jaar en ouder € 15,00 per maand.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren in een brief gericht aan de 2e-secretaris.

Contact

Voor vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website.