In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten om leden te benoemen tot ere-lid. Er moet in dat geval sprake zijn van een langdurige bijzondere inspanning voor de vereniging die op basis van vrijwilligheid is aangegaan. In het verleden was er ook nog de mogelijkheid om een lid te benoemen tot lid van verdienste.

De huidige ere-leden zijn:

Daan Verhulst ere-voorzitter
Henk van Appeldoorn erelid
Wim Hamers erelid
Aebe Hoogeterp erelid
Piet Bal erelid