De orkestcoordinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij een formatie en is de contactpersoon tussen de formatie en het bestuur. De coordinator kan zich in zijn taken laten bijstaan door een orkestcommissie. De orkestcommissie is een vertegenwoordiging van de muzikanten uit de formatie en staat de orkestcoordinator bij tijdens de voorbereidende en uitvoerende taken. De orkestcoordinator stemt met de dirigent de dagelijkse gang van zaken en het muzikaal niveau op elkaar af.

Formatie Coördinator
Symfonisch Blaasorkest Marion Geskus
Opleidingsorkest Patrick Wijntjes
Leerlingenorkest Patrick Wijntjes