Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de relatie met Tata Steel en derden, het secretariaat, de informatievoorziening, het financieel beheer, de opleidingen, het instrumentarium en de muziekbibliotheek. Het muzikale niveau van een formatie is de verantwoordelijkheid van de dirigent.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Persoon Voornaam Functie
Dhr. P.C.H. Ament Peter voorzitter
Mw. O. de Vries Olga 2de secretaris
Dhr. F. Scheffer Floor secretaris
Dhr. J. van ‘t Hul Jacco penningmeester
Dhr. R. van Bree Rens opleidingen
Mw. B. van den Outenaar Bianca marketing en PR