Tata Steel Orkest heeft van oudsher een sterke band met het staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden, en andersom. Het is echter al lang niet meer zo dat alleen werknemers van Tata Steel bij het orkest kunnen spelen. Het merendeel van de leden is niet op het bedrijf werkzaam. Iedereen die een muziekinstrument speelt, of wil leren bespelen, kan deel uitmaken van één of meerdere formaties van Tata Steel Orkest. Uiteraard heeft het orkest wel een representatieve functie voor het bedrijf en organisatorisch maakt het orkest deel uit van Tata Steel IJmuiden B.V. Ook in die zin is het een bijzondere vereniging.