Een historische terugblik op meer dan 75 jaar muzikaal in bedrijf

Op 2 maart 2016 bestond het Tata Steel Orkest 75 jaar. Een historische terugblik in vogelvlucht laat het volgende zien: in 1942 begonnen als Van Leer’s Harmonie “De Walskoningen” . In 1946 veranderde de naam in Hoogoven Harmonie na de overname van Van Leer door de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken. In 1983 vond er een kleine naamswijziging plaats en werd de “s” toegevoegd, Hoogoven Harmonie werd Hoogovens Harmonie. Na de fusie van Koninklijke Hoogovens N.V. met British Steel plc. veranderde in 2000 de naam in Corus Orkest. In 2010 werd dit Tata Steel Orkest nadat Corus overgenomen was door Tata Steel.

Periode Naam
1941 – 1946 Van Leer’s Walskoningen
1946 – 1983 Hoogoven Harmonie
1983 – 2000 Hoogovens Harmonie
2000 – 2010 Corus Orkest
2010 – heden Tata Steel Orkest

In dit gedeelte van de website wordt uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis van (meer dan) 70 jaar Tata Steel Orkest, Corus Orkest, Hoogoven(s) Harmonie en Van Leer’s Walskoningen. Naast het eigen archief is hierbij gebruik gemaakt van het jubileumboek ‘Een halve eeuw muzikale ontwikkelingen bij het staalbedrijf 1941-1991’ dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum is uitgegeven.