Het Tata Steel orkest organiseert in 2022 weer een “Tata Steel Blazersklas”

Repetitie leerlingen orkest

Vanaf februari 2022 gaan wij 2 opleidingen aanbieden voor de verschillende leeftijden. Beide om kennis te maken met muziek en instrumenten.

1 “Blazen doe je zo” voor kinderen uit groep 4/5

Blazen doe je zo. Dit is een korte cursus die kinderen de gelegenheid biedt om op een leuke en speelse manier kennis te maken met het muziekonderwijs. In de cursus leren de kinderen in 12 lessen samen zingen, blokfluit spelen en de basis van het muzieklezen. Daarnaast maken zij kennis met de verschillende instrumenten en mogen zij deze uitproberen. Kosten: € 30,‐ (excl. blokfluit)

2. De “Tata Steel Blazersklas” voor kinderen uit groep 5 ‐ 8

In de Tata Steel Blazersklas starten kinderen groepsgewijs met het bespelen van een instrument volgens eens specifieke methode. Naast het sociale element van muziek maken in een groep, zorgt het samen leren spelen van muziek ook voor veel plezier, motivatie en een snelle ontwikkeling op het instrument. Naast de wekelijkse orkestklas krijgen de leerlingen als aanvulling individuele privélessen op hun eigen instrument. Alle lessen worden gegeven door professionele docenten. Dit alles bieden wij aan als totaalpakket inclusief lesmateriaal en een klarinet of trompet in bruikleen. Kosten: € 250,‐ per half jaar.

Start: 9 februari: 2022

Heeft uw kind interesse in het volgen van één van beide lessen dan kunt u een email sturen naar: opleidingen@tatasteelorkest.nl