Op deze pagina is beeld en geluidsmateriaal te vinden van Tata Steel Orkest voor zover dit auteursrechterlijk is toegestaan. Vooralsnog betekent dit dat hier links naar videoclips die door fans op een internetsite als Youtube zijn geplaatst (voor zover ons bekend) vermeld zullen worden.

Op YouTube is door liefhebbers een kanaal aangemaakt “FAN van TSO“.U vindt daar een selectie van opnamen van de afgelopen 15 jaar van het symphonisch blaasorkest. Het is een aardige dwarsdoorsnede van het gevarieerde repertoire van dit orkest, met werken van Telemann, Purcell, Wagner tot aan speciaal voor het orkest/het bedrijf geschreven werken van Johan de Meij.

Van het leerlingenorkest en opleidingsorkest is er een opname van Skyfall van april 2013. Recent is er nog een nieuw filmpje gemaakt van het opleidingsorkest. Een enthousiaste groep die altijd aanvulling van nieuwe leerlingen en muzikanten kan gebruiken.